Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Členství ve sdružení

  • Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a podílí se aktivně na jeho činnosti, případně ji podporuje.

  • Členství vzniká přijetím nadpolovičním hlasováním výboru na základě písemné přihlášky.

  • Členství zaniká na základě písemného oznámení člena o tom že vystupuje ze Sdružení, úmrtím člena Sdružení, zánikem Sdružení, vyloučením člena na základě nadpolovičního hlasování výboru Sdružení o vyloučení člena.

  • Člen sdružení má právo: účastnit se jednání členské schůze, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, podílet se na praktické činnosti sdružení.

  • Člen sdružení má povinnost: dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení, aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členské příspěvky

  • Členský příspěvek pro rok 2011 je stanoven na 100 Kč.

Zpět na Občanské sdružení pRo