Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Cíle a poslání sdružení

  • Přispívání k ochraně životního prostředí, ochrana přírody a krajiny (hlavní cíl Sdružení)

  • Zvelebování a rozkvět obce Račetice a okolí, zkvalitňování života občanů a rozvoj turistiky. Hájení a prosazování zájmů a práv občanů u státních orgánů, správních úřadů a orgánů územní samosprávy, případně i jiných právnických osob.

  • Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

  • Informování občanů a členů Sdružení o dění v obci a okolí.

  • Sdružování návrhů občanů k rozvoji obce a přispění k zlepšení vztahů mezi občany, spolupráce s dalšími spolky, kluby, sdruženími, obcemi a přáteli.

Zpět na Občanské sdružení pRo