Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Rada Mikroregionu Radonicko

Odeslat článek přes FaceBook :
24.11.2010 - Josef Ryšavý :
Rada vedení mikroregionu Radonicko do kterého obec Račetice také spadá. Díky spolupráci na akci Mikulášský vlak jsem byl pozván jako host, bohužel nikdo oficiálně za Račetice nedorazil.

Jednání se účastnili starostové obcí, které společně tvoří svazek obcí - Mikroregion Radonicko. Starosta naší obce se tradičně neúčastnil, dle vyjádření přítomných si jej za dobu 8mi let na tomto zasedání nikdo nepamatuje. V minulosti tak alespoň občas zastupoval obec p. Ježek coby místostarosta.

Po uvítání se řešilo několik záležitostí ohledně chodu samotného úřadu, paní Kostihová informovala o aktuálním stavu a potřebách.

Pan starosta Veliké Vsi informoval o úšasti na školení ohledně dotací na využití dotací vrámci programu z min. životního prostředí Osa 2 vrámci kterého hodlá nakoupit novou techniku na úklid obecních cest a snížení prašnosti. Předpokládaný rozpočet je cca 1 milion korun, dotace je 90%. Za cca 100 tisíc tak má obec šanci získat nový traktor s kartáčem, vysavač nečistot a plánuje se také nákup radlice na sníh z vlastních zdrojů obce.

Vzhledem k atraktivitě záměru bude paní Kostihová zpracovávat pro velký zájem projekt také pro obec Vilémov a Libědice. Doufám, že i pro naši obec by toto bylo přínosem, Račetice totiž jako obec ležící na frekventované silnici a mají nejvíce šancí na získání této dotace z celého mikroregionu.

Článek vyšel : 24.11.2010