Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Ustavující zasedání

Odeslat článek přes FaceBook :
20.11.2010 - Josef Ryšavý :
V Račeticích se po volbách prvně sešlo nově zvolené zastupitelstvo. Byl zvolen starosta, místostarosta a výbory. Projednalo se také netradičně mnoho dalších bodů.

Zasedání začalo cca v 17.30 pod vedením p. Vlastimila Hofmana. Konec cca 22:50.

Zápis ze zasedání :

Ve zkratce :

Na pozvánce 9 bodů k projednání, včetně diskuse, finální stav 25 bodů včetně diskuse.
Před zasedáním dodány podklady k 9 plánovaným bodům na žádost p. Ježka a Ryšavého. K 12.ti dalším bodům nebyly dodány materiály, u některých bodů velmi důležité k samotnému projednání.

Starostou zvolen p. Vlastimil Hofman, místostarostou p. Jiří Vavřík. Návrh, aby starostkou byla paní Dana Tomanová (nejvíce hlasů ve volbách) a p. Josef Ryšavý (nejvíce hlasů ve volbách za druhou stranu) tedy neprošel.

Kontrolní výbor obsadila opět jen vítězná kandidátka, do čela byl zvolen p. Filip Pavlíček.

Finanční výbor povede paní Dana Tomanová, dále byl zřízen investiční a stavební výbor v čele s p. Jiřím Smejkalem a kulturní a sociální výbor s předsedou výboru, kterým je p. Jiří Vavřík.

Staronový starosta obce poděkoval odstupujícím zastupitelům za odvedenou práci.

Znak obce byl odsunut na další jednání, p. Ryšavý prezentoval svůj průzkum trhu a oproti p. Hofmanem navrhovanému dílu v hodnotě 32.000Kč našel a k prostudování zastupitelstvu předložil 5 dalších nabídek v cenovém rozmezí 5.000-18.000 Kč, dle nabídek za ekvivalentní služby. Bylo mu zadáno zapracovat porovnání dodaných nabídek do příštího zasedání.

Zastupitelé odsouhlasili změny v jednacím řádu, mimo jiné je v něm nově definován termín řádných zastupitelstev : řádné zastupitelstvo se schází v prvních sedmi dnech v sudém měsíci.

Na návrh p. Frolla se do školky koupí 10ks lehátek.

Bytové družstvo dluží obci 302.000Kč, p. Hofman stanoví splátkový kalendář a bude informovat o průběhu na příštím zasedání.

Obec zřizuje obecní obchod (ačkoli nebyl proveden průzkum zda je to opravdu nutné, zda by obchod za výhodnějších podmínek pro obec neprovozoval soukromník - pozn. autora).
Náklady na obchod :

  • 5.000Kč měsíční nájem za prostory a vodné (p. Lukáš Hofman) = Ročně 60.000Kč
  • zásoby ze starého krámu p. Smejkala - do 150.000Kč
  • vybavení starého krámu p. Smejkala - do 100.000Kč
  • zaměstnání 3 prodavaček, vedoucí je paní Dana Tomanová .. plat zatím blíže neurčen, padla částka za možnou dotaci na zřízení místa 14.000Kč (plat není uveden v usnesení, o přesnou částku můžete požádat na obecním úřadě)

Pro správu počítačů obce (počet upřesníme,...) je zřízen poloviční pracovní úvazek pro p. Filipa Pavlíčka, měsíční odměna činí 3.500Kč. Outsorcing firmou je podle slov p. Hofmana a p. Pavlíčka výrazně dražší.

Kostel na křižovatce opravuje společnost S.I.R. a.s. za 40.000Kč, za dalších 17.000Kč bude zřízena v kostele elektrická přípojka.

Starosta a místostarosta budou mít k dispozici každý mobilní telefon a paušál placený obcí, limit na volání je 1.800Kč. Dále obec starostovi a místostarostovi zakoupí a na dobu výkonu funkce zapůjčí notebooky v hodnotě max. 20.000Kč za kus.

Schválené usnesení 30.2010, zásadní pro budoucnost obce bylo přidáno do programu ustavujícího zasedání jako předposlední bod bez předložení materiálů! Schvaluje se jím znění smluv s firmou Viamont a.s. a pověřuje p. Vlastislava Hofmana k podpisu smluv. Pomineme-li fakt, že p. Hofman také vystupoval jako projektant stavby, která má na pozemcích, které se tímto usnesením prodávají firmě Viamont a.s. a bez tohoto prodeje by se tedy jeho projekt nemohl realizovat, je podivné i to, že zastupitelé (min. p. Ing. Josef Ryšavý, Ing. Miloš Ježek, MuDr. Václav Silovský, Bc. Miroslav Frollo) neměli přístup ke znění smluv s kterými měli podle navrhovaného znění usnesení hlasovat!! Usnesení bylo scháleno hlasy zastupitelů : Vlastimil Hofman, Jiří Vavřík, Dana Tomanová, Jiří Smejkal, Filip Pavlíček.

Pokud bude realizována stavba bio-energetického centra Račetice, zastupitelstvo pověřuje p. Hofmana a p. Vavříka k vypracování a podání žádosti o dotaci na teplofikaci obce.

Konec ustavujícího zasedání zastupitelů obce Račetice zkončilo v 22:50.

 

Doplňující komentář autora : na četné dotazy zda nebudí zřízení a rozdělení placených postů dojem zajištění hlasů pro volbu vedení obce i tímto odpovídám : každý nechť si vytvoří svůj názor.

Článek vyšel : 20.11.2010