Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje předat obecnímu právnímu zástupci JUDr. Chmelenské tyto záležitosti:
1) řízení ve věci úhrady poplatku z ubytovací kapacity danné OZV 5/2011.
2) řízení ve věci směny a náhrady pozemků se ZD Račetice z důvodu, že ZD Račetice neplní dlouhodobě dohody, kterými byl podmíněn převod pozemků a nemovitostí z Obce Račetice na ZD Račetice.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nákup a instalaci dvou měřičů rychlosti od firmy EMPESORT, s.r.o. z Valašského Meziříčí za celkovou cenu 111.799,- Kč včetně DPH s 3 měsíčním zkušebním provozem.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje opravu usnesení 2012/22 (záměr prodeje nemovitého majetku) a usnesení 2012/39 (prodej nemovitého majetku). Vypouští se pozemek č. 412/209 o výměře 27m2 v k.ú. Račetice neboť není ve vlastnictví obce.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo přijetí dotace z ÚP pro 4 obyvatele Račetic a zřízení 4 pracovních míst na dobu do 31.3.2013 a ukončení 1 pracovního poměru ke dni 31.10.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hrazení paušálu mobilních telefonů ve výši tarifu pro starostu, místostarostu, obecní obchod a obecní úřad bez vyžadovaného příspěvku od uživatelů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uhrazení poplatku za odstoupení od smluv o dodávce mobilní sítě O2 ve výši 17.000,- Kč za 4 telefonní čísla.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nového operátora dodávky mobilních sítí Vodafone a podepsání smlouvy. (Příloha č.9 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje účtování okolním obcím, které využívají služeb MŠ Račetice 44 příspěvek na financování neinvestičních nákladů dle skutečného stavu. 1 žák - 1 měsíc 814,- Kč a pověřuje Bc. Jiřího Vavříka k zajištění potřebných kroků. (Příloha č.8 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO obce pověřuje p. Ježkovou k přípravě dokladů k přeúčtování nákladů, které byly vynaloženy na zhodnocení obecního majetku a přípravou podkladů rozpočtové změny. Náklady budou účtovány jako zhodnocení majetku obce. Termín přípravy do dalšího ZO.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek na opravu nemovitého majetku :
1) Obecní majetek - opravy zajistí Obec Račetice
2) Bytové jednotky č.p. 112/B, 111/B a 110/B - opravy zajistí nájemník z poskytnutých finančních prostředků, nájemníkům se poskytne celková částka 22.903,- Kč dle seznamu (Příloha č.7 jednání ZO).
3) Bytové jednotky spravující BD - opravy zajistí BD, bytovému družstvu bude poskytnuta částka 197.688,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>