Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje pracovníky a statutární orgány obce, kteří se zabývají vidimací a legalizací.
Pracovníci: Ježková Jarmila, Kirchmayrová Lenka
Statutární orgány obce: Hofman Vlastislav, Vavřík Jiří
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvek na ozdravný pobyt dětí a mládeže do 15 let ve výši 1.000,-Kč na základě dokladu o zaplacení ozdravného pobytu 1.000,-Kč/dítě/rok.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlašuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011. Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje pořadí veřejné soutěže „DMC Račetice“ v tomto pořadí:
1. VALC, s.r.o.
2. Actherm servis, a.s
3. RRK spol. s.r.o.
4. Petrom stavby, s.r.o.
5. 1.KRK, s.r.o.
Vítěznou nabídkou je nabídka společnosti VALC, s.r.o. Hradec Králové za cenu bez DPH 9.730.000,-Kč. Ostatním účastníkům bude výsledek soutěže oznámen písemně a po nabytí právní moci respektive vzdání se práva odvolání bude s vítězným uchazečem podepsána smlouva o dílo.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Vzhledem k tomu že se jedná o vztah nájemce a budoucího vlastníka RD proto ZO tento záměr schvaluje - prodej pozemku p.p. 412/225.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dohodu o provedení práce v rozsahu 12 hodin měsíčně s panem Pavlíčkem Filipem - od 1.1.2012 do 31.10.2014
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí sponzorských darů MŠ Račetice 44.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje složení konkursní komise na ředitele MŠ Račetice 44 v tomto složení :
Za zřizovatele : Vavřík Jiří, Tomanová Dana
Za KÚ byl delegován : Svobodová Jarmila
Za ŠI byl delegován : Mgr. Zelenková Erika
Jako pedagogický pracovník MŠ Račetice 44 : Wufková Petra
Jako člen odborník byla oslovena a souhlasí : Mgr. Štecherová Jana (6.MŠ Kadaň)
Tajemník komise : Kirchmayrová Lenka
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje strategický plán obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí a schvaluje tato opatření - vypracování dodatku ke smlouvě o sdružení prostředků a opravy fasád návětrných stran bytových domů. ZO pověřuje paní Kirchmayrovou Lenku.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>