Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO pověřuje pana Hofmana, pana Smejkala, pana Ryšavého a pana Frolla přípravou
všech kritérií a návrhů smlouvy o dílo jako podkladů pro veřejnou soutěž realizovanou
firmou Allowance s.r.o.
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo realizátora veřejné obchodní soutěže Teplofikace obce Račetice a zdroj
tepla 4 MW – Allowance s.r.o, Praha 4 Krč za cenu 47.600,- Kč (bez DPH).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo o obsazení volného pracovního místa podpořeného dotací Úřadu práce
VPP paní Frollovou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1
ZO se usneslo, že veškeré sportovní akce obce budou pořádány ve spolupráci obec a
občanská sdružení.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO akceptuje současný stav rozpočtu obce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh kupní smlouvy s panem Prchalem Oldřichem a kupní smlouvy
s firmou ROOLSTAV,s.r.o. Parcela 369/5 o výměře 373m a nemovitost na parcele 374 o
výměře 423m za celkovou sumu 350.000,-Kč. Prchal – 50.000,-Kč a ROOLSTAV,s.r.o.
300.000,-Kč. Finanční úhrada firmě ROOLSTAV, s.r.o. bude provedena ve prospěch
účtu Finančního úřadu Kadaň ve výši 300.000,-Kč.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro nemocnici v Kadani ve výši 7.378,-
Kč.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh zapojit se do výzvy obcí proti zrušení onkologického centra v
Chomutově.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh obecního znaku č. 4 a vlajky 4/2 a pověřuje starostu a místostarostu
k vyřízení dalších legislativních kroků.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvky na ŠVP a ozdravné pobyty dětí v hodnotě 1.000,-Kč na dítě/rok.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>