Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2009

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kirchmayrová Lenka
Tomanová Dana
Reihs Martin
Kulík Václav
Přitomno hostů :
15
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Tomanová, Ježek

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2009

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2009

ZO schvaluje program jednání, zapisovatele, ověřovatele zápisu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 31.8.2009.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2011-2012
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje spisový a skartační řád obce Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje financování rekonstrukce PO MŠ Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci rekonstrukce objektu čp. 11 (kulturní dům), sport. a dětské hřiště z POV.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu pro obec Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informaci o finanční výpůjčce BD Račetice a vrácení prostředků do konce letošního roku na účet Obce Račetice - zodpovídá p. Hofman.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0