Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice

Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 30.12.2014

Přítomni : Vlastislav Hofman , Ing. Jiří Vavřík , Bc. Filip Pavlíček , Martin Kirchmayr , Josef Kalánek , Miloš Ježek , Ing. Josef Ryšavý. Hosté a občané : 3

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 31.7.2014

Přítomni : Ing. Jiří Vavřík , Vlastislav Hofman , Bc. Filip Pavlíček. Hosté a občané : 0

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 16.5.2014

Přítomni : Bc. Jiří Vavřík , Vlastislav Hofman , Růžena Kopecká , Dana Tomanová , Bc. Filip Pavlíček. Hosté a občané : 0

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 15.10.2013

Přítomni : Vlastislav Hofman, Růžena Kopecká, Filip Pavlíček, Dana Tomanová. Hosté a občané : 12
S videozáznamemProdej pozemků pro seniorské bydlení, nákup pozemků od spol. Takana, ...

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 11.6.2013

Přítomni : Vlastislav Hofman, Růžena Kopecká, Filip Pavlíček, Dana Tomanová. Hosté a občané : 9

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 25.3.2013

Přítomni : Bc. Jiří Vavřík , Vlastislav Hofman , Růžena Kopecká , Filip Pavlíček. Hosté a občané : 12
S videozáznamem

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 31.1.2013

Přítomni : Jiří Vavřík , Vlastislav Hofman , Dana Tomanová , Růžena Kopecká , Filip Pavlíček. Hosté a občané : 6
S videozáznamem

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 10.1.2013

Přítomni : Vlastislav Hofman , Filip Pavlíček , Dana Tomanová. Hosté a občané : 8
S videozáznamem

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 8.6.2012

Přítomni : Vlastislav Hofman , Jiří Vavřík , Dana Tomanová , Jiří Smejkal , Filip Pavlíček. Hosté a občané : 0

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 30.6.2011

Přítomni : Hofman Vlastislav , Pavlíček Filip , Tomanová Dana , Smejkal Jiří. Hosté a občané : 64
Ačkoliv z jednání byl zveřejněn zápis včetně usnesení, usnesení nevznikla protože zasedání nebylo usnášeníschopné! Zápis má pouze informativní charakter!

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 15.4.2011

Přítomni : Hofman Vlastislav , Vavřík Jiří , Tomanová Dana , Pavlíček Filip , Silovský Václav , Ryšavý Josef , Frollo Miroslav , Smejkal Jiří. Hosté a občané : 8

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 14.2.2011

Přítomni : Hofman Vlastislav , Vavřík Jiří , Tomanová Dana , Pavlíček Filip , Ježek Miloš , Smejkal Jiří , Silovský Václav , Ryšavý Josef , Frollo Miroslav. Hosté a občané : 9

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 14.12.2010

Přítomni : Vlastislav Hofman , Jiří Vavřík , Dana Tomanová , Filip Pavlíček , Jiří Smejkal , Josef Ryšavý , Miloš Ježek , Miroslav Frollo , Václav Silovský. Hosté a občané : 7

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 8.11.2010

Přítomni : Vlastislav Hofman , Jiří Vavřík , Dana Tomanová , Filip Pavlíček , Jiří Smejkal , Josef Ryšavý , Miloš Ježek , Miroslav Frollo , Václav Silovský. Hosté a občané : 0
Ustavující zasedání zastupitelů obce Račetice

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 12.8.2010

Přítomni : Hofman Vlastislav , Smejkal Jiří , Ježek Miloš , Reihs Martin , Tomanová Dana , Václav Kulík. Hosté a občané : 22

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 3.6.2010

Přítomni : Hofman Vlastislav , Kirchmayrová Lenka , Smejkal Jiří , Ježek Miloš , Reihs Martin. Hosté a občané : 12

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 17.2.2009

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kirchmayrová Lenka , Tomanová Dana , Reihs Martin , Kulík Václav , Smejkal Jiří. Hosté a občané : 15

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 15.10.2008

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kirchmayrová Lenka , Reihs Martin , Smejkal Jiří , Kulík Václav . Hosté a občané : 0

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 21.8.2008

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kirchmayrová Lenka , Tomanová Dana , Reihs Martin , Kulík Václav. Hosté a občané : 0
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem kupní smlouvy a závazných podmínek spolupráce při výstavbě a provozování Bioneergetického centra a Centrálního rozvodu tepla a TÚV v Račeticích. Z tohoto jednání nebylo přijato žádné usnesení.

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 24.6.2008

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kulík Václav , Reihs Martin , Tomanová Dana , Kirchmayrová Lenka , Smejkal Jiří. Hosté a občané : 12
Prodej pozemků pro Bioenergetické centrum

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 2.6.2008

Přítomni : . Hosté a občané : 0
Přestavba stávající uhelné kotelny na Bioenergetické centrum Račetice a teplofikace obce Račetice včetně přípojek.

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 17.1.2008

Přítomni : Hofman Vlastislav , Kulík Václav , Reihs Martin , Tomanová Dana , Kirchmayrová Lenka , Smejkal Jiří. Hosté a občané : 15

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 4.10.2007

Přítomni : Hofman Vlastislav, Ježek Miloš, Kirchmayrová Lenka. Hosté a občané : 8
ZO není usnášeníschopné, jednání se bude konat v náhradním termínu dne 18.10.2007 se stejným programem.

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 31.5.2007

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kulík Václav , Reihs Martin , Tomanová Dana , Kirchmayrová Lenka. Hosté a občané : 7

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 4.4.2007

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Kulík Václav , Reihs Martin , Smejkal Jiří , Tomanová Dana. Hosté a občané : 7

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 25.1.2007

Přítomni : Hofman Vlastislav, Ježek Miloš, Kulík Václav, Kirchmayrová Lenka, Reihs Martin, Smejkal Jiří, Tomanová Dana. Hosté a občané : 9

Zasedání zastupitelstva Obce Račetice dne 19.12.2006

Přítomni : Hofman Vlastislav , Ježek Miloš , Smejkal Jiří , Reihs Martin , Václav Kulík , Kirchmayrová Lenka. Hosté a občané : 0