Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 10.9.2014

ZO schvaluje přijetí investičního úvěru na rekonstrukci VO ve výši 835.000,--Kč od České spořitelny a.s., se splatností do 5 let, za podmínek uvedených v úvěrové smlouvě, ZO schvaluje smlouvu o úvěru a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy, dále ZO schvaluje zřízení bankovního účtu u České spořitelny a.s. z kterého budou inkasně sráženy splátky úvěru. (Smlouva je přílohou č.3 zápisu jednání ZO)