Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.8.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Smejkal Jiří
Ježek Miloš
Reihs Martin
Tomanová Dana
Václav Kulík
Přitomno hostů :
22
Zapisovatel :
Smejkal Jiří
Ověřovatel(é) :
Hofman Vlastislav, Ježek Miloš

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.8.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.8.2010

1) Je přijato usnesení, že investorem výstavby Bioelektrárny společnost je společnost VIAMONT a.s. s tím, že podmínkou prodeje nemovitostí (kotelna a pozemek včetně požární nádrže) p.p.č. 414/10...
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozšíření stavební komise po jednání se zástupci ZD Račetice ze dne 22.6.2010, členové komise jsou : za živé Račetice o.s. : Prager Pavel, Ryšavý Josef za zastupitelstvo : Hofman Vlastislav, Smejkal Jiří za občany : Malina Miroslav, Kašpar Miroslav za ZD : Josef Ryšavý (místopředseda ZD), Štranc Daniel (předseda ZD)
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Je nutno vypracovat energetický audit na č.p. 11 - starosta zajistí, doplní a podá na příslušný úřad.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO odsouhlasilo zřízení centra výuky boxu - bezplatného provozu. K tomuto účelu bude poskytnut bezúplatně prostor sálu obce Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0