Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.9.2018

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.9.2018

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 12.9.2018

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1. Navýšení příjmů o 1.586.455,29Kč.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje prodej pozemku panu [...] dle záměru prodeje zveřejněného dne 9.7.2018 za částku 90,- Kč za m2 (US č.02/2018 ze dne 12.6.2018), rozdělovací plán a veškeré poplatky uhradí pan [...].


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0