Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 13.4.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Kulík Václav
Tomanová Dana
Kirchmayrová Lenka
Ježek Miloš
Reihs Martin
Přitomno hostů :
37
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Kulík Václav, Ježek Miloš

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 13.4.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 13.4.2010

ZO schvaluje návrh na rozpočet roku 2010
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci MŠ Račetice ve výši 24 000,-Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje OZV o volném pohybu psů v obci
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí provádění oprav v Bytovém družstvu Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí půjčku poskytnutou BD a ukládá starostovi sepsat smlouvu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi předložit UD roku 2009 bytového družstva do 18.4.2010 k fyzické kontrole
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ruší US 26 ze dne 24.6.2008 o původním zájemci o koupi a ponechává v platnosti schvaluje trvání záměru o prodeji nemovitosti a pozemků v souvislosti s výstavbou teplofikace a bioelektrárny
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí nové zájemce o realizaci výstavby bioelektrárny a teplofikace
ZO souhlasí se záměrem koupě pozemku na výstavbu hřbitova od p.Němce.Studie záměru bude zveřejněna k získání připomínek občanů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi jednat a SÚS UL o narovnání komunikace
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje pořízení zadání ÚP, stanovuje zastupitele k spolupráci, a pověřuje Městský úřad Kadaň jako pořizovatele zadání ÚP Obce Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí žádosti o pracovní místa na obecním úřadě
ZO schvaluje přijetí 4 nových zaměstnanců
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje koupi a prodej pozemků v hodnotě 25 000,-Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení demolice a bouracích prací
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje pověření a zplnomocňuje místostarostu k jednání na valné hromadě
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje změnu smlouvy o realizaci bioelektrárny a teplofikace a stanovuje výši své účasti ve společnosti 5% obchodního podílu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá dokončit jednání s novými zájemci o realizaci výstavby bioelektrárny a teplofikace