Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.2.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Vavřík Jiří
Tomanová Dana
Pavlíček Filip
Ježek Miloš
Smejkal Jiří
Silovský Václav
Ryšavý Josef
Frollo Miroslav
Přitomno hostů :
9
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :
Hofman Vlastislav, Pavlíček Filip

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.2.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 14.2.2011

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na roky 2011 – 2012.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje odměny zastupitelů od 1. 1. 2011 v tomto znění.
Funkce Výbor Celkem
Hofman Starosta Bezplatná funkce
Vavřík Místostarosta 12 090 Kč 1 007 Kč 0 Kč 13 097 Kč
Tomanová Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 542 Kč 1 986 Kč
Smejkal Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 542 Kč 1 986 Kč
Pavlíček Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 0 Kč 1 444 Kč
Ing. Ryšavý Zastupitel 437 Kč 713 Kč 0 Kč 1 150 Kč
MUDr. Silovský Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Bc. Frollo Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Ing. Ježek Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Vaculínová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Zachová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Kašperová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Hofmanová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Kopecká člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Rainišová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje příspěvky na ŠVP a ozdravné pobyty dětí v hodnotě 1.000,-Kč na dítě/rok.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh obecního znaku č. 4 a vlajky 4/2 a pověřuje starostu a místostarostu
k vyřízení dalších legislativních kroků.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh zapojit se do výzvy obcí proti zrušení onkologického centra v
Chomutově.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro nemocnici v Kadani ve výši 7.378,-
Kč.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh kupní smlouvy s panem Prchalem Oldřichem a kupní smlouvy
s firmou ROOLSTAV,s.r.o. Parcela 369/5 o výměře 373m a nemovitost na parcele 374 o
výměře 423m za celkovou sumu 350.000,-Kč. Prchal – 50.000,-Kč a ROOLSTAV,s.r.o.
300.000,-Kč. Finanční úhrada firmě ROOLSTAV, s.r.o. bude provedena ve prospěch
účtu Finančního úřadu Kadaň ve výši 300.000,-Kč.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0