Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2008

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kirchmayrová Lenka
Reihs Martin
Smejkal Jiří
Kulík Václav
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Martin Reihs, Ježek Miloš

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2008

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2008

ZO schvaluje bezplatné užívání pozemku 420/1 v k.ú. Račetice p. Ryšavému ml. na dobu 3 let, výpovědní lhůta 1 měsíc.
ZO souhlasí s prodloužením pracovní smlouvy pí Doležalové a Vaculíkové do doby získání dotace ESF.
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 2.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi dořešit uvolnění pozemku za novou výstavbou ve vlastnictví obce – za účelem ozelenění a výstavby sportovního areálu.
ZO ukládá pí Ježkové informovat se na ÚP o možnosti zaměstnání VPP.