Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman, Růžena Kopecká, Filip Pavlíček, Dana Tomanová
Přitomno hostů :
12
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Dana Tomanová, Růžena Kopecká

Ke stažení : zo-2013-10-15.flv

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.10.2013

ZO schvaluje koupi pozemků od společnosti TAKANA s.r.o. jedná se o pozemek p. č. 412/150 o výměře 262 m2 a pozemek p. č. 430/4 o výměře cca 200 m2 (bude upřesněno oddělovacím plánem) za cenu 90,--Kč za m2. Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající a je v ceně.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 200.000,-Kč k realizaci projektu "Klubovna dětského rybářského a mysliveckého kroužku".
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (Návrh smlouvy je přílohou č. 4, zápisu jednání ZO)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0