Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.4.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Vavřík Jiří
Tomanová Dana
Pavlíček Filip
Silovský Václav
Ryšavý Josef
Frollo Miroslav
Smejkal Jiří
Přitomno hostů :
8
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :
Vavřík Jiří, Pavlíček Filip

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.4.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 15.4.2011

ZO akceptuje současný stav rozpočtu obce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO se usneslo, že veškeré sportovní akce obce budou pořádány ve spolupráci obec a
občanská sdružení.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo o obsazení volného pracovního místa podpořeného dotací Úřadu práce
VPP paní Frollovou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1
ZO schválilo realizátora veřejné obchodní soutěže Teplofikace obce Račetice a zdroj
tepla 4 MW – Allowance s.r.o, Praha 4 Krč za cenu 47.600,- Kč (bez DPH).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pana Hofmana, pana Smejkala, pana Ryšavého a pana Frolla přípravou
všech kritérií a návrhů smlouvy o dílo jako podkladů pro veřejnou soutěž realizovanou
firmou Allowance s.r.o.
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pana Ryšavého k jednání s ZD ohledně převzetí kotlů, tlakových nádrží a
vnitřního vybavení kotelny a zároveň pověřuje k jednání se ZD ohledně dořešení
převodu pozemků obci (viz Zastupitelstvo obce ze dne 14. 2. 2011).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO s návrhem pana Ryšavého souhlasí a pověřuje ho s jednáním ohledně instalace
informačních tabulí na pozemcích obce Račetice (specifikace pozemků – umístění viz
příloha).
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO s návrhem pana Ryšavého o příspěvku na kamerový systém hřbitova Libědice
souhlasí a žádá o předložení skutečných finančních nákladů, přičemž se obec Račetice
bude podílet 1/3 (maximálně však 10.000,-Kč) z konečné ceny systému realizované obcí
Libědice.
Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0