Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.5.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Bc. Jiří Vavřík
Vlastislav Hofman
Růžena Kopecká
Dana Tomanová
Bc. Filip Pavlíček
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Růžena Kopecká Bc. Filip Pavlíček

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.5.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 16.5.2014

ZO schvaluje na základě výsledku řízení veřejné podlimitní soutěže dodavatele stavby firmu IT Innovation s.r.o., která je 1. v pořadí.2. pořadí            Severočeská stavební Klášterec a.s.3. pořadí            Bauspect s.r.o.4. pořadí            RRK spol. s r.o.5. pořadí            Josef BartoňA pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.


ZO schvaluje přijetí dotace od SFŽP ve výši 80% uznatelných nákladů a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.Pověřuje místostarostu k podpisu smluv o dílo:Na zhotovení projektu za cenu 237.160,--Kč včetně DPHNa provádění výkonu technického a stavebnímu dozoru za cenu 157.300,-Kč včetně DPH.Smlouvy jsou přílohou č. 4, zápisu jednání ZO.


ZO schvaluje zařazení obecního správního území do územní působnosti MAS Vladař o.p.s. na období 2014 - 2020


ZO schvaluje odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění s účinností od 01. 06. 2014 dle přílohy č. 5, zápisu jednání ZO.


ZO schvaluje ukončit členství v Mikroregionu Radonicko k 17. 05. 2014.


ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč/dítě pro 8 dětí, formou vkladu na založené stavební spoření u Stavební spořitelny Modrá pyramida a.s., seznam dětí je přílohou č. 6, zápisu jednání ZO.