Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.1.2008

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Kulík Václav
Reihs Martin
Tomanová Dana
Kirchmayrová Lenka
Smejkal Jiří
Přitomno hostů :
15
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Tomanová, Kirchmayrová

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.1.2008

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.1.2008

ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč ročně, určený pro dítě na ozdravný pobyt ve škole přírodě (navštěvující ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia). Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru, kulturní komise.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá starostovi zadat vypracování územního plánu obce a zaslat zastupitelům smlouvy o prodeji rozestavěného objektu - obč. vybavenost.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje vypracování koncepce ozelenění návsi architektem vč. cenové nabídky - zadá p. Kulík.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO doporučuje provést výměny vodoměrů u nájemníků v bytovém domě č.p. 158, 159, 160. Na základě cenové nabídky provést změnu dopravního značení v obci podle požadavků Policie ČR. Řešit ve spolupráci s BD užívání zahrádek.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0