Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.2.2009

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kirchmayrová Lenka
Tomanová Dana
Reihs Martin
Kulík Václav
Smejkal Jiří
Přitomno hostů :
15
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Hofman

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.2.2009

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 17.2.2009

OZ schvaluje zřízení pracoviště CzechPoint na OÚ Račetice a požádat o dotaci
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
OZ Račetice ukládá na příštím jednání stanovit výši provozní dotace pro MŠ Račetice pro rok 2009
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO beze navědomí informaci o plnění rozpočtu Obce Račetice k 31.12.2008, vyúčtování dotací poskytnutých PO MŠ, výroční zprávu hospodaření MŠ Račetice.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá p. Hofmanovi na příštím jednání předložit roční závěrku bytového družstva Račetice.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0