Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.10.2007

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kulík Václav
Reihs Martin
Přitomno hostů :
1
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Ježek Miloš, Hofman Vlastislav

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.10.2007

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.10.2007

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání s tím, že všechny body jednání jsou splněny nebo se plní. Trvá úkol: vyznačit parkovací místa v obytné zóně a doplnit dopravní značení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0