Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2019

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2019

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.12.2019

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočet na rok 2020.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice pravomoc schválení změny v rozpočtu obce Račetice č. 5 pro rok 2019 do maximální výše 100 000 Kč. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluie obecně závazou vyhlášku 1/2011, vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0