Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.3.2019

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.3.2019

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 18.3.2019

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 1. Zahájení zasedání

 2. Kontrola usnesení z minulého jednání

 3. Informace starosty o aktuálním dění v obci

 4. Žádost o povolení výjimky z počtu 24 dětí na celkový počet 25 dětí - na školní rok 2019/2020

 5. Žádost o souhlas Mateřské školy o přijetí peněžitého daru

 6. Schválení ekologické likvidace Mastera

 7. Žádost p. Brodníčka o zřízení parkovacího místa a přístupového chodníku.

 8. Žádost p. Riegera o zřízení přístupové cesty

 9. Oznámení o konání zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 10. Informace o záměru nové výstavby, Žádost vlastníka o stanoviska

 11. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 1

 12. Různé

 13. Závěr


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje pro školní rok 2019/2020 výjimku z počtu 24 dětí na počet 25 v MŠ Račetice 44.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Račetice 44.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje žádost pana Brodníčka o zřízení parkovacího místa a přístupového chodníku na parcele č. 40113. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje žádost p. Riegera o zřízení přístupové cesty na parcele č. 369/1. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje záměr výstavby rodinného domu Nikoly a Marka V. na p.p.č. 412150.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu a místostarostu obce Račetice k sepsání návrhu dohody s investorem.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje Aleše Kvasničku k podání žaloby na Ilonu S. na příslušný soud z důvodu dlužné pohledávky vůči obci Račetice ve výši 846 800,-


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0