Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.12.2006

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Smejkal Jiří
Reihs Martin
Václav Kulík
Kirchmayrová Lenka
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Kulík, Kirchmayrová

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.12.2006

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.12.2006

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu r. 2006 na jeden kalendářní měsíc.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0