Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.6.2019

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.6.2019

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 19.6.2019

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje bezúplatný převod parcely 422/2 v kú. Račetice 


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace MŠ Račetice za rok 2018 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje smlouvu o stanovení podmínek výstavby rodinných domů v Račeticích


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0