Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.9.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Dana Tomanová
Filip Pavlíček
Jiří Smejkal
Přitomno hostů :
15
Zapisovatel :
Hofman Vlastislav
Ověřovatel(é) :
Tomanová Dana, Kirchmayrová Lenka

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.9.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 20.9.2011

ZO schvaluje rozpočtové změny ve výši 528.844,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1.1.2012.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje ručitelský závazek k úvěru a zástavu nemovitosti 72 BJ užívaných Bytovým družstvem Račetice IČ: 25467255 (v rozsahu zástav dle předchozího ručení ve prospěch RB a.s.) v souvislosti s poskytnutím investičního (hypotečního) úvěru od České spořitelny a.s. za účelem refinancování hypotečního úvěru u RB přijatého pro dokončení výstavby bytových jednotek v Obci Račetice a pro úhradu nezaplacené pohledávky rovněž vzniklé výstavbou. Ve výši max. do 25.000.000,- Kč, se splatností max. 14let.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO zvolilo pana Vlastislava Hofmana zástupcem Obce Račetice ve funkci Předsedy družstva v Bytovém družstvu Račetice.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pana Vlastislava Hofmana k podání žádosti a jednání o dotacích v dotačních titulech: SFŽP ČR prioritní osa 3 a 6, v PRV - program rozvoje venkova a ve všech dalších do budoucna od dnešního data 20.9.2011 vypsaných programů, kterých se svou žádostí Obec Račetice zúčastní.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vydává vnitřní směrnici k vyplácení cestovních nákladů starostovi obce na volební období 11/2010 až 10/2014.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zřízení kontokorentního úvěru ve výši 200.000,- Kč u Komerční banky a.s.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí sponzorských darů ve výši 28.500,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Račetice 44 ve výši 13.728,09Kč do rezervního fondu MŠ.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO jmenuje od 1.9.2011 slečnu Petru Wufkovou ředitelkou MŠ na dobu do ukončení konkursního řízení na obsazení této funkce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0