Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 2.10.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :
Růžena Kopecká Ing. Jiří Vavřík

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 2.10.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 2.10.2014

ZO schvaluje přijetí úvěru od CREDIT ALLIANCE, SE ve výši 4,500.000,-Kč a úhradu úroků a poplatků dle smlouvy o úvěru. Dále ZO pověřuje starostu k podpisu všech dokumentů a smluv, které ZO schvaluje: Smlouvu o úvěru č. CA 100446/2014, Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. CA 100446/2014, Dohodu o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události, spojenou s žádostí o provedení vinkulace a s potvrzením pojišťovny o provedené vinkulaci č. CA 100446/2014, Žádost o čerpání ke smlouvě o úvěru č. CA 100446/2014(příloha č. 3 jednání ZO).