Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.3.2017

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Lenka Kirchmayrová
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.3.2017

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.3.2017

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Nemocnicí Kadaň s.r.o. ve výši 9.975,-Kč a pověřuje starostu k podpisu. (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO souhlasí s aktualizací Plné moci ze dne 23. 05. 2005 vydané z titulu Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku ve znění dodatků. (příloha č. 4, zápisu jednání ZO).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO vyjadřuje souhlas MŠ Račetice 44, příspěvková organizace k přijetí věcných darů a to:
  • Elektrické klávesy značka Yamaha PSR – 175

  • Elektrický sušák na prádlo, značky Comfy dryer(příloha č. 5, zápisu jednání ZO)


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje starostu k nákupu 3 kontejnerů na tříděný odpad - sklo


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO stanovuje vítěznou firmu RRK spol. s r. o, kterou doporučila komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek s nejnižší cenou díla 4.849.563,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO bere na vědomí a souhlasí s pokračováním v jednání o přefinancování úvěrů s Komerční bankou, a.s. na refinancování úvěrů od FIO banky, CREDIT ALLIANCE, SE, a s Ing. Petrem Holubem v celkové výši do 8,2 mil. Kč.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2