Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Smejkal Jiří
Reihs Martin
Tomanová Dana
Václav Kulík
Kirchmayrová Lenka
Přitomno hostů :
116
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Hofman, Smejkal

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2010

ZO Račetice bere na vědomí podmínky realizace bioelektrárny a výstavby teplofikace obce, připomínky občanů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej pozemku č.pp. 375 o výměře 952 m2 v k.ú. Račetice za cenu 25 tis. Kč Zemědělskému družstvu Račetice IČO 00119814, Račetice č.p. 87.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0