Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2019

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2019

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 23.9.2019

ZO schvaluje odměnu členovi komise který není v ZO ve výši 1030,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje nově začínajícím ZO odměnu ve výši 615,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje příspěvek Nemocnici Kadaň na provoz ve výši 10 000,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.3 2019 ve výši 10 000,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ZP/10851/15/LCD ze dne 19.9.2016 s Českou spořitelnou a pověřuje starostu k jeho podpisu.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0