Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 24.6.2008

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kulík Václav
Reihs Martin
Tomanová Dana
Kirchmayrová Lenka
Smejkal Jiří
Přitomno hostů :
12
Zapisovatel :
Tomanová Dana
Ověřovatel(é) :
Hofman, Smejkal

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 24.6.2008

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 24.6.2008

ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1
kotelna dle ad.3, Obec souhlasí s prodejem za předpokladu,že budou splněny všechna
ujednání smlouvy,kupní cena,kompenzace a dohody obsažené v nabídce a její oponentuře.
Kupující: AdvancedWorks a.s.,IČ 28189353,Přátelství 550, 10000 Praha 10
Kupní cena: Kupní cena za prodej nemovitostí p.p.č. 414/10 o výměře 221m2 ostatní
plocha,p.p.č. 414/7 o výměře 307m2 ostatní plocha,p.p.č. 414/47 o výměře 105m2 trvalý
travní porost,p.p.č. 414/4 o výměře 1008m2 trvalý travní porost,p.p.č. 414/2 o výměře
2683m2 vodní plocha,p.p.č. 414/6 o výměře 729m2 ostatní plocha, činí 10300 OOO,OOKč
Slovy:Desetmiliónůtřistatisíc korun českých.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO zvýšení provozní dotace MŠ Račetice na částku 23 700,- měsíčně od 1.7.2008
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
záměr obce o pronájmu pozemku v k.ú. Račetice č.pp. 420/1
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0