Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.1.2007

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav, Ježek Miloš, Kulík Václav, Kirchmayrová Lenka, Reihs Martin, Smejkal Jiří, Tomanová Dana
Přitomno hostů :
9
Zapisovatel :
Hofman Vlastislav
Ověřovatel(é) :
Kulík, Reihs

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.1.2007

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 25.1.2007

Zastupitelstvo ukládá : p. Ježek prověří do dalšího jednání výhodnost stávající smlouvy na likvidaci komunálního odpadu a připraví návrhy.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku OV se ZD za pozemek pod "porážkou" a následně tento získaný pozemek prodá zájemci "Rossbach" za odhadní cenu a související náklady.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na "Slavnostní jízdu" ve výši 3000Kč obci Vilémov
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0