Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.9.2017

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

web obce: http://www.racetice.cz/uredni-deska/zapis-z-jednani-zasupitelstva-394.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2017&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg%5B4%5D=6&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback=3

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.9.2017

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 26.9.2017

ZO schvaluje záměr prodeje pozemků dle zveřejněného záměru ze dne 06. 09. 2017(příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje cenu pozemků ve výši 90,-Kč za m2 schválení podmínek prodeje pozemků uvedených v záměru takto:Pozemek p. č. 412/145 o celkové výměře 486 m2 u č. p. 108 – pozemek bude zapsán, do Smlouvy o budoucí smlouvě kupní u nájemníků z č. p. 108 se zvýší cena o 34.110,-Kč prodávané BJ. Zvýšená cena musí být uhrazena do doby prodeje č. p. 108 do vlastnictví.(486 m2 – 107 m2 = 379 m2 x 90,-Kč = 34.110,-Kč)Pozemek p. č. 412/216 s výměrou 72m2 bude prodán manželům Filkovým za cenu 1.000,-Kč a úhradu poplatků na vklad do KN.Pozemkyp. č. 412/208 o výměře 107m2p. č. 412/209 o výměře 27m2p. č. 412/210 o výměře 95 m2p. č. 412/211 o výměře 93 m2p. č. 412/211 0 výměře 93 m2p. č. 412/213 o výměře 83 m2p. č. 412/114 o výměře 82 m2p. č. 412/150 o výměře 262 m2Budou doplněny do Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a jejich převod do vlastnictví bude proveden současně s převodem rodinného domu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Návrh: Starosta podal návrh prodloužit termín k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111- A, a v případě neprodloužení následně problém řešit zrušením nájemního vztahu a právními opatřeními k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.Výsledné znění usnesení v zápise: ZO rozhodlo o neprodloužení termínu k doplacení všech dluhů nájemnice z BJ 111 – A, zrušení nájemního vztahu a provedení právních opatření k vymožení pohledávek za nájemnicí a uvolnění BJ.


Pro : 1 Proti : 4 Zdržel se : 1