Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 27.5.2011

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Vavřík Jiří
Ověřovatel(é) :
Tomanová Dana, Pavlíček Filip

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 27.5.2011

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 27.5.2011

ZO souhlasí s nabytím a prodejem nemovitostí (viz tabulka) nejméně však za 50,- Kč/m2 + poplatky (podíl z ceny geodetického plánu + 500,- Kč správní poplatek - kolek) a splatnost do 31. 12. 2011.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Na základě návrhu pana Frolla, ZO schvaluje finančně podpořit florbalový turnaj částkou 3.000,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí zřízení jednoho pracovního místa a schvaluje rozhodnutí, že veškeré
náklady spojené s ním budou hrazeny z prostředků Bytového družstva. Mzdové náklady
včetně odvodů činí 25.000,- až 28.000,- Kč. A zároveň schvaluje obsadit pracovní místo paní Kirchmayrovou.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s uzavřením bezplatné nájemní smlouvy části nemovitosti č. parcely 277 o
výměře celkové současné travnaté plochy s vlastníkem panem Ing. Mračkem na dobu 10 let
za účelem veřejně prospěšné činnosti.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0