Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2017

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

web obce: http://www.racetice.cz/uredni-deska/zapis-z-jednani-zo-konane-dne-30062017-391.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2017&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg%5B4%5D=6&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo=&kshowback=3

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2017

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 30.6.2017

ZO schvaluje Účetní závěrky MŠ Račetice za rok 2016 a bere na vědomí ztrátový hospodářský výsledek MŠ Račetice 44 ztráta je ve výši 24.991,36Kč a schvaluje částku ve výši 24.991,36Kč uhradit z rezervního fondu dle § 30, odst. 1, zákona 250/2000 Sb. v platném znění. Provozní zálohy na rok 2017 zůstávají ve stejné výši a to 24.000,-Kč (příloha č. 3, zápisu jednání ZO).


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje Účetní závěrku za rok 2016 a Závěrečný účet Obce Račetice bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, který je součástí Závěrečného účtu


Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1 o změně rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích takto: Příjmy                  52.000,-Kč         Výdaje                 1.618.000Financování       1.566.000,-Kč(příloha č. 4, zápisu jednání ZO)


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0