Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.10.2018

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Ustavující zasedání

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.10.2018

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.10.2018

Zastupitelstvo obce Račetice určuje zapisovatelem zasedání Josefa Ryšavého.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupítelstvo obce Račetice určuje ověřovateli zápisu Bc. Aleše Kvasničku a Antonína Bartoně.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:1. Zahájení úvodním slovem dosavadního starosty - přivítání1.1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).1.2. Schválení programu.2. Volba starosty a místostarostů.2.1. určení počtu místostarostů,2.2. určení způsobu volby starosty a místostarosty,2.3. volba starosty2.4. Předání vedení zasedání nově zvolenému starostovi obce2.5. volba místostarosty3. Zřízení finančního a kontrolního výboru.3.1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,3.2. volba předsedy finančního výboru,3.3. volba členů finančního výboru,3.4. volba předsedy kontrolního výboru,3.5. volba členů kontrolního výboru.4. Zřízení ostatních výborů4.1. určení počtů výborů4.2. volba předsedů výborů,4.3. volba členů výboru.5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných nebo uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).6. Poděkování předchozím členům zastupitelstva7. Diskuse


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schválilo zvolení jednoho místostarosty.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí starostou Antonína Bartoně.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí místostarostou Ing. Josefa Ryšavého


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupítelstvo obce Račetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou finančního výboru Bc. Aleše Kvasničku


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Vavříka


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice nebude v současné době zřizovat další výbory.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice nebude v současné době zřizovat další výbory.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 615Kč, odměnu za výkon člena výboru ve výši 1.030, odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1.230kč, odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 10.000Kč a to každý měsíc ode dne 1. 11. 2018. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0