Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.1.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Jiří Vavřík
Vlastislav Hofman
Dana Tomanová
Růžena Kopecká
Filip Pavlíček
Přitomno hostů :
6
Zapisovatel :
Jiří Vavřík
Ověřovatel(é) :
Dana Tomanová Růžena Kopecká

Ke stažení : zo-2013-01-31.flv

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.1.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.1.2013

ZO rozhodlo prodat části pozemku p.č. 411/2 dle odděleného geometrického plánu č. 118-9/2013, kdy vzniká nový pozemek 411/3 o výměře 905m2, který je předmětem prodeje za účelem obecně prospěšného záměru nájemní bydlení pro seniory – komunikace, za smluvní cenu 150,-Kč/m společnosti BOND Corporation, a.s. IČ 29132967 s předkupním zpětným odkupem v případě neuskutečnění realizace projektu za stejnou cenu a zřízením věcného břemene práva vstupu pro veřejnost (veřejná komunikace) na parcelu 411/3. Zastupitelstvo schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu k podepsání.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo nového člena finančního výboru a to paní Dobročaniovou Jarmilu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo nového předsedu stavebního a investičního výboru pana Hofmana Vlastislava.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 1
ZO schválilo nové členy stavebního a investičního výboru a to pana Dubinčáka Jaroslava a Kirchmayra Martina.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0