Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.5.2007

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kulík Václav
Reihs Martin
Tomanová Dana
Kirchmayrová Lenka
Přitomno hostů :
7
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Tomanová Dana, Hofman Vlastislav

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.5.2007

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.5.2007

zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje záměr obce prodat parcelu č. 402/1 v k.ú. Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje prodej pp.č. 405/2 v k.ú. Račetice p. Machavovi Martinovi a Markétě za odhadní cenu a s tím související náklady
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informaci o dopravní obslužnosti – změny dopravce k 3.6.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informaci kontrolní komise BD, stav placení nájemného,ukládá zastupitelstvu vyznačit parkovací místa v obytné zóně
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí termín uzavření Mateřské školy Račetice z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců, ZO ukládá příspěvkové organizaci na příští jednání předložit evidenci docházky zaměstnanců
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi zadat zpracování územního plánu obce
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá místostarostovi upozornit uživatele obecních pozemků k jejich předání k 1.9.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
zastupitelstvo schvaluje nákup 40 židlí na doplnění sálu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0