Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.7.2014

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Ing. Jiří Vavřík
Vlastislav Hofman
Bc. Filip Pavlíček
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.7.2014

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 31.7.2014

ZO schvaluje pořadí nabídek veřejných zakázek na dodavatele movitých věcí, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Separaci Bioodpadů v obci Račetice a přidružených obcí“ takto:Pořadí nabídekObchodní firma /název/ jméno a příjmení dodavatele/zájemceNabídková cena v Kč včetně DPH1Severočeská stavební Klášterec a.s.806.102,--2Meva-TEC s.r.o.826.188,--3RRK spol. s r.o.853.050,--ZO mění US č. 25/2011 a to pouze změnou kupujícího - nájemníka z paní Pokorné na pana Vančatu.


ZO schvaluje žádost dodavatele, IT INNOVATION s.r.o. a vyslovuje souhlasu s postoupením pohledávky ze smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE VO v OBCI Račetice“ ze dne 20. 01. 2014 na tuzemský bankovní ústav ČSOB a.s. a pověřuje pana Vlastislava Hofmana k potvrzování uznání závazku na fakturách vystavených Obci Račetice.


ZO schvaluje financování rekonstrukce MŠ zálohově až do výše ceny za dílo.