Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.5.2013

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Vlastislav Hofman
Růžena Kopecká
Filip Pavlíček
Dana Tomanová
Přitomno hostů :
9
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Vlastislav Hofman, Dana Tomanová

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.5.2013

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.5.2013

ZO schvaluje prodej pozemku panu Sluníčkovi Stanislavovi p. č. 365/1 o výměře 130m2 za cenu 50 Kč/m2 a 3.000,-Kč za poplatek na vklad do KN a sepsání KS a prodej části z pozemku p. č. 271/16 o výměře 2ha za cenu 150Kč/m2 se splatností kupní ceny a souvisejících administrativních nákladů do 30 dnů po vydání ÚR pro 2. etapu výstavby a to společnosti Bond Corporation a.s., IČ: 29132967, Praha - za účelem výstavby 2. etapy seniorského bydlení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zkrácení pracovního úvazku administrativního pracovníka (p. Kirchmayrové) na 27hod týdně a za to mu bude náležet mzda, která je nákladem obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Povoluje výjimku z počtu dětí na celkový počet 25 dětí pro školní rok 2013/2014.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje pronajmout tento byt s následným prodejem do osobního vlastnictví v roce 2020 po splnění podmínek dotace. Novým nájemcem se stane zájemce, který nabídne nejvýhodnější nabídku minimálně však 650.000,-Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0