Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.6.2010

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Kirchmayrová Lenka
Smejkal Jiří
Ježek Miloš
Reihs Martin
Přitomno hostů :
12
Zapisovatel :
Kirchmayrová Lenka
Ověřovatel(é) :
Smejkal, Reihs

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.6.2010

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 3.6.2010

ZO Račetice schvaluje návrh na rozpočet roku 2010.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závěrečný účet obce s výhradami a přijímá opatření.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ ve výši -63 962,16 Kč a schvaluje pokrytí z rezervního fondu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou p. Augustína Hanzela o rekonstrukci střechy č.p. 11.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo svolání pracovní schůzky s představenstvem ZD a pověřuje všechny zastupitele k účasti.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo smičlennou stavební komisi a ustanovilo její účinnost od data 28.5.2010.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0