Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 5.5.2009

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Hofman Vlastislav
Ježek Miloš
Kirchmayrová Lenka
Tomanová Dana
Reihs Martin
Kulík Václav
Přitomno hostů :
4
Zapisovatel :
Ježková Jarmila
Ověřovatel(é) :
Hofman, Ježek

Dokumenty k této schůzi

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 5.5.2009

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 5.5.2009

ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2009 ve výši 3 795 tis. Kč příjmů a 3 795 tis. Kč výdajů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008, závěrečný účet roku 2008 bez výhrad a hospodářský výsledek PO MŠ Račetice ve výši 102 800,45 Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci PO MŠ Račetice ve výši 24 000 Kč měsíčně s platností od 1.1.2009.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0