Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Schůze obecního zastupitelstva obce Račetice dne 6.11.2019

Seznam všech jednání OZ Račetice
Přitomní zastupitelé :
Přitomno hostů :
0
Zapisovatel :
Ověřovatel(é) :

Komentáře a diskuse k jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 6.11.2019

Přijatá usnesení na jednání obecního zastupitelstva obce Račetice dne 6.11.2019

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje refinancování úvěru až do výše 13 200 000 u Komerční banky a pověřuje starostu a místostarostu ke sjednání podmínek.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje Komerční bance zástavu pozemkůt číslo 314, 315, 298 (č.p. 11), 374 (č.p. 18) včetně č.p. v katastrálním území obce Račetice. 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu v pokračování soudního sporu a chránění zájmů obce ve spolupráci s advokátkou L.Průchovou (advokátní kancelář Nomika). 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice ukládá starostovi obce ve spolupráci s advokátní konceláří Nomika vymáhání dlužných pohledávek vůtči třetím osobám. 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce Račetice na období 2020-2025.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje parametry a metodický postup zpracování Programu rozvoje obce dle důvodové zprávy.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice ukládá členům zastupitelstva obce: Antonín Bartoň, Josef Ryšavý, Nikola Vild
  • realizovat zpracování Programu rozvoje obce Račetice 

  • projednávat průběžné výstupy s pracovní skupinou a veřejností

  • informovat veřejnost 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0