Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO stanovuje 9 členů zastupitelstva na volební období 2018-2022.


ZO zadalo zakázku společnosti Baustyr stavby s.r.o., Oprava chodníků Račetice 2018 za cenu 680.000,- Kč (bez DPH - vítězný zhotovitel není plátce DPH) s přijetím dotace v částce 308.000,- Kč.


ZO rozhodlo odkup pozemku od pana [xxxx] p. č. 291/20 o výměře 1008m2 a pozemku 412/287 o výměře 238m2 za cenu 50.000,- Kč.


ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle přiloženého plánku, pozemek vznikne rozdělením parcely 369/1 a bude o výměře 215m2. Rozdělení pozemku uhradí nový majitel.


ZO schvaluje závěrečný účtu bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, který je součástí Závěrečného účtu.


ZO schvaluje účetní závěrku obce Račetice za období 2017


ZO schvaluje přebytkový rozpočet s příjmy ve výši 8.911.900Kč a výdaji 8.711.900Kč.


ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Račetice za rok 2017 s HV ve výši 100 218,41 Kč a schvaluje převod HV do rezervního fondu do doby, než se rozhodne o jeho využití.


ZO schvaluje OZV č. 01/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


ZO doplňuje zápis z jednání ZO konané dne 19. 03. 2018 o US č 01-1/2018 ve znění:ZO schvaluje přijetí žádosti o dotaci na projekt "Vybevení pro údržbu zeleně Račetice" u Ústeckého kraje na částku 50.000,- Kč. Nákup techniky s celkovými náklady ve výši 85.000,-Kč včetně DPH. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků.


Stránky : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | >>