Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje na rok 2014 zálohu ve výši 24000,-Kč/měsíc. 


ZO povoluje výjimku z počtu dětí na celkový počet 25 dětí na školní rok 2014/2015.


ZO schvaluje úplatu za vzdělávání dětí od 1. 9. 2014 ve výši 200,-Kč/měsíc/dítě za podmínek stanovených § 123 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění.


ZO povoluje Mateřské škole Račetice 44 přijmout daryVěcný dar          - Projektor ASK Proxima (1ks) - v hodnotě 2500,-Kč - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Archivní skříň (2ks)               - v celkové hodnotě 1200,-Kč     - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Stolní fotbal (1ks)                  - v hodnotě 2000,-Kč                - od p. Hany Jenčové

Věcný dar          - Výtvarný materiál                   - v hodnotě 500,-Kč                      - od p. Hany Jenčové

Finanční dar      -                                               - ve výši 1000,-Kč                          - od pana Příkopy

Finanční dar      -                                                - ve výši 500,-Kč                            - od obce Račetice


ZO stanovuje 9-ti členné zastupitelstvo na volební období 2014 – 2018.


ZO schvaluje dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo č. 01/02/2012/DMC uzavřené dne 13. 02. 2012 s firmou Valc s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.


ZO schvaluje smlouvu o dílo na žádost o dotaci na akci: „Dětská hřiště Račetice“, ve znění přílohy č. 5 jednání ZO a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


ZO schvaluje Dohodu o dočasném přemístění stávající výsadby stromů a keřů a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (dohoda je přílohou č. 4 jednání ZO)


ZO schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené Kupní smlouvě na odkoupení práv k rozestavěné stavbě a všem stavebním oprávněním k pokračování výstavby ze dne 24. 10. 2013 ve znění přílohy č. 3 jednání ZO


ZO schvaluje pronájem pozemků firmě NEP Investment s.r.o., Praha za částku 40.000,-Kč za období 12/2013 do 12/2014, schvaluje smlouvu (příloha č. 12 jednání ZO) a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>