Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje záměnu partnera KV RIA Brno za TENZA a.s. Brno s tím, že Tenza poskytne finanční prostředky ve stejné výši jako původní KV RIA, tedy ve výši 1.370.000Kč a to formou složení na bank. účet obce jako jistotu respektive bezúročnou půjčku s předběžným termínem 4/2012 a pověřuje starostu podepsáním příslušných smluv a dokumentů.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012-2015.
ZO schvaluje odpisový plán.
ZO schvaluje inventarizační komisi.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřilo starostu a místostarostu jednáním o dotacích pro rok 2011-2013 a zároveň schválilo smlouvu se společností In solidum s.r.o. za částku 30.000Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO jmenuje od 1.9.2011 slečnu Petru Wufkovou ředitelkou MŠ na dobu do ukončení konkursního řízení na obsazení této funkce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Račetice 44 ve výši 13.728,09Kč do rezervního fondu MŠ.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí sponzorských darů ve výši 28.500,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zřízení kontokorentního úvěru ve výši 200.000,- Kč u Komerční banky a.s.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vydává vnitřní směrnici k vyplácení cestovních nákladů starostovi obce na volební období 11/2010 až 10/2014.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pana Vlastislava Hofmana k podání žádosti a jednání o dotacích v dotačních titulech: SFŽP ČR prioritní osa 3 a 6, v PRV - program rozvoje venkova a ve všech dalších do budoucna od dnešního data 20.9.2011 vypsaných programů, kterých se svou žádostí Obec Račetice zúčastní.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO zvolilo pana Vlastislava Hofmana zástupcem Obce Račetice ve funkci Předsedy družstva v Bytovém družstvu Račetice.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>