Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO bere na vědomí informaci kontrolní komise BD, stav placení nájemného,ukládá zastupitelstvu vyznačit parkovací místa v obytné zóně
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informaci o dopravní obslužnosti – změny dopravce k 3.6.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje prodej pp.č. 405/2 v k.ú. Račetice p. Machavovi Martinovi a Markétě za odhadní cenu a s tím související náklady
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje záměr obce prodat parcelu č. 402/1 v k.ú. Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí informaci o auditu BD Račetice, daňové přiznání se podalo k 31.3.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá starostovi připravit možnosti změny vytápění Mateřské školy v Račeticích
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá zaslat doporučený dopis p. Danišovi a vyzvat ho k vyklizení sklepních prostor OÚ a k podání informace k chovu psů
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá zjistit úhrady neinv.výdajů podle školského zákona 178, odst. 16 – p. Reihs
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Starosta doručí zastupitelům podklady ohledně státní dotace na byt. výstavbu a výsledky kontrol FÚ
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>