Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje prodej pozemku panu Sluníčkovi Stanislavovi p. č. 365/1 o výměře 130m2 za cenu 50 Kč/m2 a 3.000,-Kč za poplatek na vklad do KN a sepsání KS a prodej části z pozemku p. č. 271/16 o výměře 2ha za cenu 150Kč/m2 se splatností kupní ceny a souvisejících administrativních nákladů do 30 dnů po vydání ÚR pro 2. etapu výstavby a to společnosti Bond Corporation a.s., IČ: 29132967, Praha - za účelem výstavby 2. etapy seniorského bydlení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zajistit úkony pro společnost BOND Corporation a.s., pro územní rozhodnutí, průzkumy a inženýrskou činnost. Související náklady nesmí přesáhnout částku 200.000,-Kč. obec je zaplatí a bude je fakturovat společnosti BOND Corporation a.s.. K dnešnímu datu jsou náklady ve výši 100.233,-Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Obec Račetice navrhuje schválení režimu proplácení nákladů stavby DMC Račetice do doby poskytnutí finančních prostředků z SZIF. Obec provedla k dnešnímu dni nákupy materiálů a úhradu prací ve výši 1.024.921,-Kč od společností AVJ s.r.o a BAUSPECT s.r.o., tyto náklady jsou v plné výši fakturovány dodavateli stavby Valc s.r.o. V tomto režimu se bude pokračovat až do dokončení stavby. (provádění plateb za materiál a služby a následná fakturace dodavateli).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu k podpisu s Městským úřadem Kadaň. Veřejnosprávní smlouva – VPS o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Nemocnici Kadaň ve výši 7.378,-Kč na rok 2013. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přijetím úvěru od družstevní spořitelny Akcenta do výše přiznané dotace se zástavou nemovitostí. (návrh smlouvy přílohou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí úvěru od FIO Banky ve výši 3 miliony z toho plyne zástava nemovitosti č.p. 11 a pohledávka za nájemní smlouvou z hostince, který je v objektu. Úvěr je čerpán k dofinancování a prokázání vlastních prostředků pro stavbu DMC Račetice. (návrhy smlouvy přílohou).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s obnovením kontokorentního úvěru od KB ve výši 200.000,-Kč (novou smlouvou)
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí se zřízením adresy pro OPS SILENT SENIOR Račetice o.p.s od 25.3.2013 na č.p. 11 a za poplatek 4500,-Kč/rok - Obecně prospěšná společnost.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k zajištění u společnosti BOND Corporation a.s. projektovou dokumentaci dle vypsané veřejné soutěže.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>