Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na "Slavnostní jízdu" ve výši 3000Kč obci Vilémov
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku OV se ZD za pozemek pod "porážkou" a následně tento získaný pozemek prodá zájemci "Rossbach" za odhadní cenu a související náklady.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo ukládá : p. Ježek prověří do dalšího jednání výhodnost stávající smlouvy na likvidaci komunálního odpadu a připraví návrhy.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu r. 2006 na jeden kalendářní měsíc.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51