Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje pronájem hostince panu Josefovi Bartoňovi s předplaceným nájmem ve výši 60.000,-Kč.  Schvaluje nájemní smlouvu (příloha č. 11 jednání ZO) a pověřuje starostu k podpisu. 


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje dodavatele na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Račetice 44 Bartoň Josef, Račetice za cenu 179.000,-Kč, schvaluje smlouvu (příloha č. 10 jednání ZO) a pověřuje starostu k podpisu.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje vyplatit BD Račetice příspěvek na opravu nemovitosti č. p. 147 po škodní události ve výši pojistného plnění.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje BD Račetice pokračovat v zateplování bytových domů, které má ve správě, za vybírané platby.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 412/58 o výměře 383 m2za cenu 90,- Kč za m2 od firmy TAKANA s.r.o.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve výši 1/12 příjmů a výdajů roku 2013.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje dodavatele rekonstrukce firmu Bauspect s.r.o., Praha za cenu 276.000,-Kč (včetně DPH) na opravu klubovny pod pískovnou. Schvaluje smlouvu (příloha č. 7 jednání ZO) a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje opravu veřejného osvětlení, zhotovitele IT Innovation s.r.o. za cenu 886.930,-Kč včetně DPH. Úhrada této ceny bude rozložena do 5 let v rovnoměrných platbách dle smlouvy. ZO schvalují smlouvu (příloha č. 5 jednání ZO) a pověřují starostu k jejímu podpisu.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1. (dle přílohy).


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO stanovilo výši 35.000,--Kč k vyměření pořádkové pokuty společnosti Hubert s.r.o. za maření procesní povinnosti nepeněžité povahy (nedoložení ubytovací knihy).
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>